در روز 23 آذر ماه 94، نشستی با حضور 15 مدیر آموزشی و فرهنگی مؤسسات خیریه فعال در بنیاد علمی آموزشی قلم چی به همراه مسئول شورای بورسیه شهر تهران و همکاران بنیاد علمی آموزشی قلم چی در دفتر ساختمان مرکزی بنیاد قلم چی برگزار شد.

موضوعات مطروحه در این نشست بیان نقطه نظرات مدیران یاد شده اعم از پیشنهادها و انتقادات دانش آموزان معرفی شده از جانب مؤسسات خیریه به بنیاد علمی آموزشی قلم چی و نیز ایجاد سامانه گزارش ماهیانه از پیشرفت درسی مراکز خیریه برای مسئولین و تفاهم نامه مشترک بین بنیاد و مراکز خیریه بود.

حاضرین در این نشست عبارت بودند از:

خیریه روز سوم (عارفه دولت شاهی) – انجمن ضایعات نخائی (مهری مقامی) – مؤسسه فرهنگی اجتماعی یاس (خانم کاظمی) – مؤسسه خیریه سیدالشهدا (خانم حیدری) - خیریه رضا (شهناز داوودی از طرف آقای امتیازجو) - انجمن حامیان تعلیم و تربیت (زهرا جلالی) – مؤسسه خیریه مهرآفرین (ستاره راهپیما) - مؤسسه فرهنگی دارالاکرام (مریم عرفانیان) – کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف (احمد علیون) – بنیاد فرهنگی البرز (سید محمد مهدی میرصانع) - مؤسسه حمایت از کودکان کار (مریم قربانی) - مسئول بورسیه بنیاد قلم چی (زهرا علومی) - مسئول شورای معتمدین تهران (سرکار خانم علی بخشی) - مسئول بورسیه تهران جنوب (مهسا امیرحسینی) - مسئول بورسیه تهران شرق (مهدی خزایی) – مسئول بورسیه تهران شمال (آرمین کل لر) – عضو شورای معتمدین استان تهران ( فرزانه اشراقی) – عضو شورای معتمدین (محمد حسین شیرازی)


گردهمایی مدیران موسسات خیریه در بنیاد قلم چیپشتیبانی و مشاوره انتخاب رشته کنکور 96
در رشته دلخواهتان با چه رتبه ای قبول می شوید ؟
پاسخ به سوالاتی درباره انتخاب رشته دانشگاه آزاد، ظرفیت مازاد ، شهریه ها ، پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد ، نحوه چیدمان رشته ها ، رشته های بدون کنکور و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب