خودآموزی چیست؟ (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی اهمیت خودآموزی نوشته است.

خودآموزی چیست؟ (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی اهمیت خودآموزی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


اهمیت خودآموزی:

این روش باعث می‌شود که از اشتباهات قبلی خود درس بگیریم و دیگر آن‌ها را تکرار نکنیم و بیش‌تر تکیه بر نقاط قوت خود داشته باشیم.

ابزار مورد نیاز برای خودآموزی:

مهم‌ترین وسیله و ابزار برای عملی کردن این روش کتاب خودآموزی است.

کتاب خودآموزی:

درواقع نویسنده‌ی این کتاب خودتان هستید. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا خودتان را بهتر بشناسید. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا خودتان را بیش‌تر باور کنید و آن گاه به طور مستمر پیشرفت کنید و آینده‌ای زیبا را برای خود در آزمون‌های کانون بسازید.

سه نوع سؤال را به تشخیص خودتان انتخاب کنید:

1ـ یادگیری ناقص

2ـ بدون پاسخ

3ـ سؤال مهمی که درست پاسخ داده‌‌اید

این کتاب و این روش وسیله‌ای برای تمرین خودآموزی هستند.

هرگز در کانون این سه اصل را فراموش نکنید: برنامه‌ریزی، خودآموزی، خودباوری