خودباوری چیست؟ (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی خودباوری نوشته است.

خودباوری چیست؟ (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی خودباوری نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


مهم‌ترین اصل از سه محور مهم در موفقیت، خودباوری قبل از برنامه‌ریزی است.

وقتی دانش‌آموز خودش را باور می‌کند برنامه‌ریزی و خودآموزی زیبا می‌شود و بالعکس، اگر دانش‌آموزی خودش را باور نداشته باشد دیگر نه برنامه‌ریزی اهمیتی دارد نه خودآموزی.

وقتی دانش‌آموز به اوج خودباوری می‌رسد و با جسارت تمام برای رسیدن به هدف خود درس می‌خواند همه‌ی تلاش خود را برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به کار می‌گیرد.

وقتی کسی خودش را باور داشته باشد و بداند که می‌تواند، انگیزه‌اش برای رسیدن به هدف دوچندان می‌شود. معنای اصلی خودباوری یعنی به خودمان اطمینان داشته باشیم و با اطمینان درس بخوانیم. در مجلات آزمون و بخش مصاحبه با برترها، اکثر آن‌ها راز موفقیت خود را خودباوری عنوان کرده‌اند. آن‌ها توانستند خودشان را باور کنند و قطعاً به نتیجه‌ی کار خود رسیدند.

همیشه باید این باور غلط را از خودمان دور کنیم که اگر در یک آزمون نتیجه‌ی کارمان چندان مطلوب نبود روحیه‌ی خود را از دست بدهیم و حالاست که نقش خودباوری نمایان می‌شود و می‌تواند برای آماده شدن به ما کمک کند.