کتاب خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ (نویسندگان نوجوان)

محمدسعید کوشنده، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی ویژگی‌های کتاب خوب نوشته است.

کتاب خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ (نویسندگان نوجوان)

محمدسعید کوشنده، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی ویژگی‌های کتاب خوب نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


یکی از گام‌های موفقیت، مطالعه‌ی منظم کتاب غیر درسی و انتخاب کتاب رمان یا داستان است. گاهی اوقات انتخاب کتاب دشوار می‌شود. برای رفع این مشکل چند راهکار پیشنهاد می‌کنم:

الف) به رده‌ی سنی توجه شود.

ب) هدف خود را مشخص کنید.

ج) انتخاب یک کتاب خوب برای کتاب‌خوانی مهم است.

د) اراده‌ی محکم برای انتخاب کتاب مورد نظر داشته باشید.