تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شاهد شهدای بدر درمنطقه 2 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شاهد شهدای بدر در منطقه 2 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شاهد شهدای بدر درمنطقه 2 تهران


بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شاهد شهدای بدر درمنطقه 2 تهران را تجهیز نمود.

آقای رحیم قائمی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1370 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 400 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه، و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/500/000 ریال ( 3 میلیون و 350 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 406 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شاهد شهدای بدر درمنطقه 2 تهران