به روزهای خسته کننده زندگی مدام اعتراض نکنیم

اعتراض مداوم به روزهای خسته کننده زندگی موجب می‌شود هیچ کدام از کارهایمان به درستی پیش نرود.

به روزهای خسته کننده زندگی مدام اعتراض نکنیمجعفر بای، آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تمامی افراد گاهی از وقایع تکراری و مشکلات زندگی خود خسته شده و مدام به همه چیز اعتراض می‌کنند درحالی که باید بدانیم با اعتراض مداوم هیچ کاری درست نمی‌شود.

وی تصریح  کرد: در برخی از روزها شاید همه چیزهای دور و اطرافمان برایمان خسته کننده و کسالت بار باشد و موجب شود که ما در مواجه با این شرایط بی طاقت شده و به همه چیز اعتراض کنیم.

وی افزود: درواقع باید توجه داشته باشیم که در هنگام رو به رو شدن با شرایط کسالت بار، درست از اعتراض کردن مداوم برداریم چرا که اگر  چیزهای تکراری موجب کسالت و خستگی ما می‌شود قطعاً شکایت‌های پی در پی ما نیز اطرافیان را خسته می‌کند.

این آسیب شناس در پایان گفت: با اعتراض مداوم و بی رویه باعث می‌شویم که اطرافیان، دیگر به خواسته‌های معقولمان توجه نکنند و در نهایت در ذهن آنها به فردی همیشه معترض و غرغرو تبدیل شویم.

منبع :