نمی‌خواهم فرزندم اشتباه مرا تکرار کند

جمله "نمی‌خواهم فرزندم اشتباه مرا تکرار کند" باز گو کننده مهمترین آرزوی تمام والدین است، به ویژه آنهایی که صاحب فرزند نوجوان هستند.

نمی‌خواهم فرزندم اشتباه مرا تکرار کندجعفر بای، آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هنگامی که والدین مشاهده می‌کنند که فرزندشان تصمیم احمقانه‌ای گرفته و به انجام آن پا فشاری می‌کنند، بسیار خشمگین شده و جمله معروف "نمی‌خواهم او اشتباه مرا تکرار کند" را به زبان می‌آورند.

وی تصریح کرد: والدین به دلیل این که در گذشته کاری را انجام داده‌اند در ان دچار شکست شده‌اند دوست ندارند فرزندشان همان راه را طی کند چرا که با اشتباه از تجربه آنها می‌توانند بسیار سریع تر به موفقیت رسیده و نتایج منطقی آن را مشاهده کنند.

بای ادامه داد: در هنگام مواجه شدن با تصمیم گیری اشتباه وضعیت فرزندمان، حفظ خونسردی بسیار دشوار می‌شود، اما اگر قرار است در حلقه ارتباط با فرزند تاثیر و نفوذ خود را حفظ کنیم، حفظ آرامش بسیار ضروری است.

این آسیب شناس در پایان گفت: در هنگام بروز مشکل برای فرزندمان منتظر نباشیم تا او به اشتباه خود اعتراف و اظهار پشیمانی کند، بهتر است با حفظ خونسردی به فرزند خود اجازه دهیم درباره مشکلاتی حرف بزنند تا در آینده هیچ وقت درباره تصمیمات خود به ما دروغ نگوید.

منبع :