ترمز خشم خود را بکش

کنترل خشم و عصبانیت هنری بوده که انجام آن نیازمند بکارگیری مهارت و تمرین است.

ترمز خشم خود را بکشابراهیم غفاری حق روانشناس عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بدترین احساس مخرب در هنگام بد بودن شرایط، بروز خشم و عصبانیت بوده که گاه باعث ایجاد اثرات جبران ناپذیر شده و کنترل آن به سختی ممکن است.

وی در ادامه افزود: اگرچه واکنش بسیاری در مقابل شرایط نامناسب، به طور غریزی بروز خشم است ولی مجبور به پیروی از آن نبوده و همیشه انتخاب راه بهتری نیز وجود دارد.

این روانشناس تصریح کرد: اگر لحظه خشم و بروز عصبانیت خود را مانند فریاد زدن و پرت کردن اشیا تصور کنید، قطعا حس خوشایند و حرکات چندان مناسبی نخواهید داشت، و این موضوع کمک خوبی برای دوری خشم و عصبانیت از خود خواهد شد.

غفاری‌حق در پایان گفت: دست کشیدن از کاری که هنگام بروز خشم مشغول آن بوده، استفاده از حرکات ورزشی سبک و نرمش، تنفس عمیق، یادآوری خاطرات شیرین گذشته، انجام کارهای روزمره و یاد خداوند می‌تواند کمک خوبی در آرام بخشی شخص در هنگام عصبانیت باشد.

منبع :