در هنگام مشکلات از واژه‌های مثبت کنیم

برای تغییر ذهنیت منفی و آسیب‌های ناشی از فشارهای روحی از واژه‌‌های مثبت در گفتگویمان استفاده کنیم.

در هنگام مشکلات از واژه‌های مثبت کنیمامان ا.... قرایی مقدم، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در مواقع بحرانی  و قرار گرفتن در موقعیت‌هایی مانند دعوا و درگیری، عصبانیت و بگو و مگو‌ها بهتر است برای آرام سازی خود و طرف مقابلتان، از واژه‌های مثبت استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: این رفتار موجب می‌شود که بسیاری از مشکلات خود به خود حل شده و عاملی که پدید آورنده دعوا و درگیری است، به طور کل حذف شود.

قرایی مقدم در پایان گفت: هنگامی که در مقابل فرد عصبانی قرار می‌گیریم، می‌توانیم به جای استفاده از کلمات منفی مانند " تو همیشه عصبانی و تند خو هستی" بگوییم تو قدرت کنترل خشم خودت را داری بنابر این خواهیم دید که چگونه، استفاده از این واژه‌ها ، آبی بر روی آتش می‌شود.

منبع :