برگزاری اولین همایش بین‌المللی گفتگو در علوم انسانی

اولین همایش بین‌المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی ۲۵ و ۲۶ آذر‌ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

برگزاری اولین همایش بین‌المللی گفتگو در علوم انسانی

اولین همایش بین‌المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی ۲۵ و ۲۶ آذر‌ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه خوارزمی و با محوریت مطالعات میان رشته ای ۲۵ و ۲۶ آذرماه برگزار می شود.

چیستی میان رشته ای، شرایط لازم برای شکل گیری دانش میان رشته ای، رابطه میان نیازهای جامعه و شکل گیری میان رشته ای ها، تولید دانش میان رشته ای، انتقال دانش میان رشته ای، شبکه ها و اجتماعات علمی و قابلیت های موجود در نظام علمی ایران از محورهای این همایش است.

در این همایش ۷ نشست تخصصی با محوریت رشته های میان رشته ای در علوم انسانی برگزار می شود.

منبع :

مهلا کاشانی