توزیع سراسری تبلت بین دانش‌آموزان کم‌بینا

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: همه دانش‌آموزان نیمه‌بینای کشور مشمول طرح دریافت تبلت می‌شوند و بودجه خرید تبلت برایشان اختصاص داده شده است.

توزیع سراسری تبلت بین دانش‌آموزان کم‌بینا

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: همه دانش‌آموزان نیمه بینای کشور مشمول طرح دریافت تبلت می‌شوند و بودجه خرید تبلت برایشان اختصاص داده شده است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش مجید قدمی در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا درخصوص برنامه‌های حمایتی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به طرح اعطای تبلت به دانش آموزان نیمه‌بینا اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته طرح بهدید را برای دانش آموزان نیمه بینا اجرا می کردیم که تولید کتاب‌های درشت خط بود. این کتاب‌ها علاوه بر اینکه هزینه سنگینی داشت، تنها یک سال قابل استفاده بود. 

وی افزود: با استفاده از تبلت، دانش آموز علاوه بر کتاب های درسی می تواند کتاب‌های غیردرسی را نیز داشته باشد و نه تنها طی 12 سال تحصیلی حتی در دانشگاه هم از آن استفاده کند.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: کلیه دانش‌آموزان نیمه بینای کشور مشمول این طرح می شوند که بودجه خرید تبلت برایشان اختصاص داده شده است. حتی دانش آموزانی که در سنجش امسال نیمه‌بینا تشخیص داده شده اند تبلت دریافت می کنند. این دانش آموزان می توانند محتوای الکترونیکی کتاب‌ها را به تبلت منتقل و تنظیمات را متناسب با بینایی خود انتخاب کنند.

قدمی درخصوص خرید و توزیع تبلت‌ها اشاره کرد: سال گذشته 1100 نفر آمار داشتیم که 800 میلیون تومان برای ما هزینه داشت و تبلت ها هم توزیع شد. امسال هم پیش بینی می کنیم200 تا 300 نفر اضافه می‌شوند که با کسانی که از سال گذشته جا ماندند حدود 500 نفر می شوند که برای این تعداد هم حدود 500 تا 700 میلیون تومان اعتبار پیش بینی کردیم که در قالب طرح خدمات حمایتی برای ادارات واریز کردیم.

وی افزود: دانش آموزانی که تا امروز تبلت خود را دریافت نکردند می توانند با مراجعه به اداره آموزش و پرورش استثنایی استان محل سکونت خود به دریافت آن اقدام کنند.

هزینه داروهای دانش‌آموزان را پرداخت می‌کنیم

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه به خدمات حمایتی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمینه هزینه های دارویی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: برای دانش آموزانی که به طور مستمر دارو مصرف می کنند هزینه داروهای مصرفی شان را پرداخت می کنیم.

قدمی افزود: حدود 3 میلیارد تومان برای هزینه های حمایتی این عزیزان پیش بینی کردیم.

وی در همین خصوص خاطرنشان کرد: بسیاری از این دانش آموزان در مدرسه هم داروهایشان را مصرف می کنند. ما می خواهیم از این طریق وضعیت بهداشتی و سلامتشان را کنترل کنیم.

منبع :

مهلا کاشانی