جزییات شبکه مجازی شاد برای همه دانش‌آموزان

تنوع شبکه‌های مجازی و اجتماعی همه رده‌های سنی را درگیر خود کرده است، برای رشد دانش آموزان و پیشگیری از خطرات این شبکه‌ها، آموزش و پرورش در حال راه‌اندازی شبکه‌ای اجتماعی تحت عنوان "شاد" است.

جزییات شبکه مجازی شاد برای همه دانش‌آموزان

تنوع شبکه‌های مجازی و اجتماعی همه رده‌های سنی را درگیر خود کرده است، برای رشد دانش آموزان و پیشگیری از خطرات این شبکه‌ها، آموزش و پرورش در حال راه‌اندازی شبکه‌ای اجتماعی تحت عنوان "شاد" است.


شاد برای همه حتی استثنایی‌ها

مجید قدمی معاون وزیر و رییس آموزش و پرورش استثنایی کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به شبکه‌های اجتماعی دانش آموزی گفت: مجموعه فعالیت‌های ما به خصوص در حوزه آموزش و پرورش استثنایی با توجه به شرایط دانش آموزان انجام می‌شود. تیم های تخصصی در حال کار روی شبکه اجتماعی هستند تا بتوانیم به دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی و نابینا و ناشنوا که توانایی ورود به این شبکه‌ها را دارند و آموزش آنها به آموزش‌های عادی نزدیک است و همچنین خانواده هایشان اطلاع رسانی درست داشته باشیم و بیش از پیش در جهت رشد و توانمند سازی آنها گام برداریم. 

وی ادامه داد‌: باید گفته شود که آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان با مشکلات ذهنی و.. از طریق خانواده‌ها در این شبکه‌ها صورت می گیرد.

هر دانش آموز یک وبلاگ و هرمدرسه یک سایت

کفاش معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزی خبر داد و گفت‌: آموزش و پرورش سه برنامه ویژه برای برخورد با آسیب‌های فضای مجازی پیش بینی کرده است‌، برنامه نخست «هر دانش آموز یک وبلاگ،‌ هر انجمن اسلامی یک سایت و هر مدرسه یک سایت» است و به مدارس و انجمن‌ها برای حضور فعال در عرصه مجازی کمک خواهیم کرد. برنامه دوم ارائه آموزش به مربیان در سطوح مختلف برای آشنایی با فضای مجازی است در همین راستا شبکه ملی مدارس (رشد) در حال توسعه است.

فاز اول دانش آموزان نخبه وارد میدان می‌شوند

معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد‌: برنامه سوم، راه‌اندازی «شبکه اجتماعی شاد» است که در سال گذشته مطالعات مربوط به آن انجام شد و قرار است امسال با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شود که در فاز نخست، دانش آموزان نخبه در تمام عرصه‌ها وارد شبکه شاد می‌شوند.

وی با بیان این که باید این شبکه به قوی ترین شبکه بومی و ملی تبدیل شود، اظهار داشت: در این طرح دانش آموزان را با ابعاد مثبت فضای مجازی آشنا و آنها را به وبلاگ نویسی‌، ایجاد نشریات الکترونیکی و حضور فعال در فضای مجازی تشویق می‌کنیم. سیاست آموزش و پرورش در برخورد با فضای مجازی مقابله و فرار نیست بلکه حضور همه جانبه همراه با دقت و آموزش است.

دانش آموزان را در برابر خطرات اینترنت واکسینه کنید 

کفاش با بیان اینکه آموزش به خانواده‌ها نیز حایز اهمیت است افزود: آموزش به خانواده دانش آموزان از سوی انجمن اولیا و مربیان ساماندهی می‌شود و در جلسات مختلف تهدید‌ها و فرصت های فناوری را تشریح می‌کنند تا والدین بدانند چگونه باید از فرزندشان در مقابل این تهدیدات محافظت کنند.

دکتر بای، آسیب شناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه آموزش و پرورش و خانواده باید دانش آموزان را در برابر استفاده از فضای مجازی واکسینه کنند، گفت: فقدان نظارت و پالایش نشدن پیام‌هایی که فضاهای مجازی به ویژه دانش آموزان منتقل می‌کند خطرات استفاده از این گونه فضاها را برای قشری که آینده ساز کشور است، دوچندان می کند به همین دلیل است که باید دانش آموز آگاهی‌های کامل را نسبت به خطرات استفاده از فضای مجازی در سطح گسترده بداند و به یک سواد مقبول و رسانه‌ای در این زمینه برسد.

منبع :

مهلا کاشانی