گوش دادن معجزه می‌کند

توقع زیادی ندارند. همین که چند دقیقه در روز وقت بگذاریم و به حرف‌های‌شان گوش دهیم بزرگ‌ترین کمک است.

گوش دادن معجزه می‌کند

توقع زیادی ندارند. همین که چند دقیقه در روز وقت بگذاریم و به حرف‌های‌شان گوش دهیم بزرگ‌ترین کمک است. نیازی نیست تحصیلات دانشگاهی داشته باشیم و حرف‌های مشاوره‌ای بزنیم. می‌توانیم بگوییم: «عزیزم برو و تمام رشته‌های مورد علاقه‌ات را بررسی کن و بعد بیا و ویژگی‌های‌شان را برایم تعریف کن!»

وقتی به فرزندمان اجازه دهیم افکارش را به زبان بیاورد باعث می‌شود نقاط تیره‌ی ذهنش روشن شود و راحت‌تر تصمیم بگیرد. پای صحبتش که می‌نشینیم تصمیم‌گیری برایش آسان می‌شود، اعتمادبه‌نفسش بالا می‌رود و مطمئن می‌شود که به فکرش هستیم.

همراه میوه‌ی زندگی‌تان باشید!