موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده است

گاهی دانش‌آموزان یا حتی اولیای آن‌ها به دنبال راه‌حل‌های ماورایی و سخت‌گیرانه برای مسائل آموزشی فرزندان خود هستند.

موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده است

گاهی دانش‌آموزان یا حتی اولیای آن‌ها به دنبال راه‌حل‌های ماورایی و سخت‌گیرانه برای مسائل آموزشی فرزندان خود هستند.

واقعیت این است که درس خواندن کار سختی نیست به شرط آن‌که ما اهمیت آن را به‌درستی درک کرده باشیم. «باید کتاب را برداریم و با دقت آن را بخوانیم تا بفهمیم چه مطلبی را بیان کرده است» به همین سادگی!

بچه‌هایی که نتیجه نمی‌گیرند همین کار ساده را انجام نمی‌دهند یا این‌که آن را درست اجرا نمی‌کنند. روش مطالعه‌ی درستی ندارند، نکات تست‌زنی و تکنیک‌ها را رعایت نمی‌کنند، در حین درس خواندن تمرکز ندارند، برنامه‌ریزی دقیقی ندارند یا آن را درست اجرا نمی‌کنند، علاقه و انگیزه برای مطالعه ندارند؛ زیرا اهمیت آن را درک نکرده‌اند؛ بنابراین یادگیری ناقص می‌ماند و نتیجه‌ی خوبی نمی‌گیرند و بعد راه‌حل‌های عادی و معمول را که اتفاقاً زیاد شنیده‌اند و همه‌ی مشاوران و معلمان آن‌ها را توصیه می‌‌کنند جدی نگرفته و به دنبال یک کار خارق‌العاده هستند تا یک‌شبه برترین شوند.

برای برترین شدن باید کارهای ساده را درست و کامل انجام داد و مدام آن‌ها را مرور کرد تا آموخته‌ها برای همیشه تثبیت شوند.

خرید کتاب