می‌خواهم تمام کارنامه‌ام را رنگ آبی بزنم

من تصمیم جدی گرفتم که کارنامه‌ام را رنگ آبی کنم. شما چه‌طور؟

می‌خواهم تمام کارنامه‌ام را رنگ آبی بزنم

در جلسه‌ی 5 نفره‌ی کانون وقتی کارنامه‌ی‌ عملکرد پاییز را به ما دادند کارنامه پر از رنگ‌های آبی و سبز و یکی دو تا زرد و قرمز بود. پشتیبان از رنگ‌های کانون می‌گفت: «آبی آسمان یعنی خیلی خوب و سبز خوب و...»

حرف از هدف‌گذاری بر روی نمرات ترم بود که چگونه بهترین‌ها را از آن خود کنیم. می‌خواهم عزم را جزم کنم و با تلاش و سخت‌کوشی کارنامه‌ی مدرسه‌ام پر از رنگ آبی شود.

می‌خواهم ابتدا کارنامه‌ی 45 روزه‌ی مدرسه را با کمک بابا و مامان رنگ بزنم و یک همفکری کامل برای روزهای امتحان که در حال آمدن است انجام بدهم.

تشخیص نوع درس و تسلط بر هر یک از مباحث، کمک خوبی برای کامل شدن نمره‌ی امتحانی است. تقسیم‌بندی ساعت مطالعه‌ی هر درس و استفاده از کتاب کار و کتاب‌های پرتکرار کانون برای تسلط بهتر کار دیگری است که باید انجام دهم. در این ایام باید نرمش صبحگاهی و تغذیه‌ی مناسب در برنامه‌ی خودم قرار بدهم و بعد از صبحانه با پدرم راهی مدرسه شوم.

از مادرم بخواهم که روزهای امتحان حتماً بعد از مطالعه‌ی کتاب از من پرسش کند که تا متوجه یادگیری‌ام شوم.

من تصمیم جدی گرفتم که کارنامه‌ام را رنگ آبی کنم. شما چه‌طور؟