هدف‌گذاری چند از 10

یکی از عواملی که می‌تواند به شما کمک کند که قبل از ایام امتحانات متوجه نقص کار خود در روش مطالعه و یادگیری ناقص مباحث درسی‌تان شوید استفاده از روش چند از ده در جلسه‌ی آزمون است.

هدف‌گذاری چند از 10

یکی از عواملی که می‌تواند به شما کمک کند که قبل از ایام امتحانات متوجه نقص کار خود در روش مطالعه و یادگیری ناقص مباحث درسی‌تان شوید استفاده از روش چند از ده در جلسه‌ی آزمون است.

تنها کافی است با یک هدف‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه با توجه به بررسی نتیجه‌ی کارنامه‌ی قبلی خود برای آزمون بعدی‌تان هدف‌گذاری کنید؛ یعنی با توجه به میزان پاسخ‌گویی به سؤالات هر درس، تعداد سؤالات غلط و تعداد سؤالات پاسخ‌نداده، می‌توانید هدف‌گذاری معقول برای خود انجام دهید که در هر آزمون با توجه به ساعت مطالعه و درس خواندن خود چه تعداد سؤال درست از هر ده سؤال را پاسخ خواهید داد.

لازمه‌ی موفق بودن در این هدف‌گذاری انجام صحیح این روش است؛ یعنی باید فقط به تعداد سؤالات  مد نظر پاسخ دهید و تا جایی که می‌توانید به سؤالات شک‌دار توجهی نداشته باشید. بعد از آزمون و دریافت کارنامه متوجه خواهید شد که طبق برنامه‌ریزی‌تان از هر ده سؤال به چند سؤال صحیح پاسخ داده‌اید و باز هم طبق همان نتیجه می‌توانید برای آزمون‌های بعدی و دریافت یک تراز ایده‌آل برنامه‌ریزی کنید.

با استفاده از روش چند از ده، خود را ملزم می‌سازید که فقط به سؤالاتی پاسخ دهید که در مورد آن‌ها مطمئن هستید.