هدف‌گذاری چند از ده به چند دلیل

هدف‌گذاری چند از ده را بیش‌تر شما می‌شناسید و با توجه به تأکیدات پشتیبان و مشاورهای‌تان با آن آشنا هستید. در این مقاله به چند دلیل که ضرورت اجرای این روش را می‌رساند تأکید می‌کنیم.

هدف‌گذاری چند از ده را بیش‌تر شما می‌شناسید و با توجه به تأکیدات پشتیبان و مشاورهای‌تان با آن آشنا هستید. در این مقاله به چند دلیل که ضرورت اجرای این روش را می‌رساند تأکید می‌کنیم.

  • شفافیت ذهن: با مشخص شدن چند از ده، دانش‌آموز می‌داند که قرار است به چند سؤال پاسخ دهد و برحسب آن برنامه‌ی مطالعه‌ی خود را تنظیم می‌کند.

  • کاهش اشتباهات در آزمون: رسیدن به هدف‌گذاری و عدم پاسخ‌گویی به سؤالات شک‌دار باعث کاهش اشتباهات می‌شود.

  • مدیریت زمان: عدم اتلاف وقت برای سؤالات دشوار و آن‌هایی که بلد نیستید منجر به مدیریت زمان می‌شود. البته شناسایی سؤالات دشوار نیز توانایی می‌خواهد.

  • افزایش اعتمادبه‌نفس: ارزیابی و بررسی چند از ده‌ها و مقایسه با هم‌ترازها باعث افزایش اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز می‌شود؛ زیرا با اندکی تأمل دانش‌آموز می‌بیند که او هم نقاط مثبت و آبی در کارنامه‌اش دارد.

  • شناسایی سؤالات: درگیر شدن ذهن با نوع سؤالات به بهانه‌ی پاسخ‌گویی به سؤالاتی که بلد هستید منجر به دسته‌بندی آن‌ها می‌شود.

  • پیروزی‌های کوچک: چون هدف‌گذاری‌ها واقع‌بینانه و قابل دسترسی هستند، رسیدن به آن‌ها ساده‌تر و در عین حال باعث افزایش اعتمادبه‌نفس است. این پیروزی‌های کوچک زمینه‌ساز موفقیت بزرگ‌ترند.

  • شما چرا از این روش استفاده می‌کنید؟