هدف‌گذاری چند از ده به چند دلیل

هدف‌گذاری چند از ده را بیش‌تر شما می‌شناسید و با توجه به تأکیدات پشتیبان و مشاورهای‌تان با آن آشنا هستید. در این مقاله به چند دلیل که ضرورت اجرای این روش را می‌رساند تأکید می‌کنیم.

هدف‌گذاری چند از ده به چند دلیل

هدف‌گذاری چند از ده را بیش‌تر شما می‌شناسید و با توجه به تأکیدات پشتیبان و مشاورهای‌تان با آن آشنا هستید. در این مقاله به چند دلیل که ضرورت اجرای این روش را می‌رساند تأکید می‌کنیم.

  • شفافیت ذهن: با مشخص شدن چند از ده، دانش‌آموز می‌داند که قرار است به چند سؤال پاسخ دهد و برحسب آن برنامه‌ی مطالعه‌ی خود را تنظیم می‌کند.

  • کاهش اشتباهات در آزمون: رسیدن به هدف‌گذاری و عدم پاسخ‌گویی به سؤالات شک‌دار باعث کاهش اشتباهات می‌شود.

  • مدیریت زمان: عدم اتلاف وقت برای سؤالات دشوار و آن‌هایی که بلد نیستید منجر به مدیریت زمان می‌شود. البته شناسایی سؤالات دشوار نیز توانایی می‌خواهد.

  • افزایش اعتمادبه‌نفس: ارزیابی و بررسی چند از ده‌ها و مقایسه با هم‌ترازها باعث افزایش اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز می‌شود؛ زیرا با اندکی تأمل دانش‌آموز می‌بیند که او هم نقاط مثبت و آبی در کارنامه‌اش دارد.

  • شناسایی سؤالات: درگیر شدن ذهن با نوع سؤالات به بهانه‌ی پاسخ‌گویی به سؤالاتی که بلد هستید منجر به دسته‌بندی آن‌ها می‌شود.

  • پیروزی‌های کوچک: چون هدف‌گذاری‌ها واقع‌بینانه و قابل دسترسی هستند، رسیدن به آن‌ها ساده‌تر و در عین حال باعث افزایش اعتمادبه‌نفس است. این پیروزی‌های کوچک زمینه‌ساز موفقیت بزرگ‌ترند.

  • شما چرا از این روش استفاده می‌کنید؟