هر پروژه یک ابزار می‌خواهد

برای موفقیت در هر کاری داشتن ابزار مناسب آن یک ضرورت است. حال این موفقیت اگر درسی باشد قطعاً اصلی‌ترین و بهترین ابزار آن، کتاب است.

هر پروژه یک ابزار می‌خواهد

برای موفقیت در هر کاری داشتن ابزار مناسب آن یک ضرورت است. حال این موفقیت اگر درسی باشد قطعاً اصلی‌ترین و بهترین ابزار آن، کتاب است.

پروژه‌ی پیش رو امتحانات مدرسه است. با توجه به این‌که هدف اصلی آزمون‌ها هم پیشرفت درسی در مدرسه است، منطق برنامه‌ی راهبردی نیز دانش‌آموز را به سوی امتحانات سوق می‌دهد.

در بین کتاب‌های متنوع لازم است یک مهندسی ویژه برای منابع مناسب امتحانی انجام دهید. برای این کار ابتدا معیارهای خود را مشخص کنید. به طور مثال تشریحی بودن سؤالات، توجه به بارم‌بندی، پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و کامل، جامع بودن و...

کتاب‌های سؤالات پرتکرار امتحانی با توجه به معیارهای بالا یک ابزار مناسب به نظر می‌رسد، البته باید توجه داشت که علاوه بر موارد فوق در این کتاب به تعداد تکرار هر سؤال هم اشاره شده که این مسئله به اهمیت مباحث تأکید می‌کند.

توصیه می‌کنم حتماً یک برنامه‌ی ویژه برای استفاده از این کتاب داشته باشید.