مهارت آزمون دادن را کسب کنید

برای این‌که بتوانید نتیجه‌ی دلخواه و مطلوبی در آزمون‌های برنامه‌ای کسب کنید باید با نحوه‌ی مطالعه‌ی درس‌های خود در آزمون‌ها آگاه شوید.

مهارت آزمون دادن را کسب کنید

برای این‌که بتوانید نتیجه‌ی دلخواه و مطلوبی در آزمون‌های برنامه‌ای کسب کنید باید با نحوه‌ی مطالعه‌ی درس‌های خود در آزمون‌ها آگاه شوید. بدین منظور لازم است تا این موارد را به عملکرد‌های خود سنجاق کنید:

  • دو هفته‌ای که برای آزمون‌ها فرصت دارید به دو بخش تقسیم کرده و هفته‌ی اول را به مطالعه‌ی درس‌ها اختصاص داده و هفته‌ی دوم را صرف مرور و تست‌زنی کنید.

  • سعی کنید به کمک دفتر برنامه‌ریزی، تعادل را در مطالعه رعایت کنید و تمام درس‌های خود را طبق برنامه‌‌ی راهبردی مطالعه کنید و درسی را بدون مطالعه باقی نگذارید.

  • مهارت حل تمرین را برای درس‌هایی مثل ریاضی، فیزیک و... که نیاز به تمرین بیش‌تری دارند کسب کنید.

  • درس‌هایی مثل عربی، ادبیات و... را نیز می‌توانید با خواندن و مرور بیش‌تر به تسلط بسیار بالایی دست پیدا کنید.

  • از سطحی خواندن درس‌ها خودداری کنید و سعی کنید هنگام مطالعه، تمرکز کافی داشته باشید و پس از مطالعه‌ی درس‌ها در یک بازه‌ی زمانی معین تست‌های مربوط به آن‌ها را کار کنید. توجه داشته باشید که بدون درس خواندن به سراغ حل تمرین و تست نروید.

  • هنگام حل تمرین و تست نکات مربوط به هر کدام از آن‌ها را یادداشت‌برداری کنید تا در صورت لزوم از آن‌ها استفاده کنید.