نوروز 96

مهارت آزمون دادن را کسب کنید

برای این‌که بتوانید نتیجه‌ی دلخواه و مطلوبی در آزمون‌های برنامه‌ای کسب کنید باید با نحوه‌ی مطالعه‌ی درس‌های خود در آزمون‌ها آگاه شوید.برای این‌که بتوانید نتیجه‌ی دلخواه و مطلوبی در آزمون‌های برنامه‌ای کسب کنید باید با نحوه‌ی مطالعه‌ی درس‌های خود در آزمون‌ها آگاه شوید. بدین منظور لازم است تا این موارد را به عملکرد‌های خود سنجاق کنید:

  • دو هفته‌ای که برای آزمون‌ها فرصت دارید به دو بخش تقسیم کرده و هفته‌ی اول را به مطالعه‌ی درس‌ها اختصاص داده و هفته‌ی دوم را صرف مرور و تست‌زنی کنید.

  • سعی کنید به کمک دفتر برنامه‌ریزی، تعادل را در مطالعه رعایت کنید و تمام درس‌های خود را طبق برنامه‌‌ی راهبردی مطالعه کنید و درسی را بدون مطالعه باقی نگذارید.

  • مهارت حل تمرین را برای درس‌هایی مثل ریاضی، فیزیک و... که نیاز به تمرین بیش‌تری دارند کسب کنید.

  • درس‌هایی مثل عربی، ادبیات و... را نیز می‌توانید با خواندن و مرور بیش‌تر به تسلط بسیار بالایی دست پیدا کنید.

  • از سطحی خواندن درس‌ها خودداری کنید و سعی کنید هنگام مطالعه، تمرکز کافی داشته باشید و پس از مطالعه‌ی درس‌ها در یک بازه‌ی زمانی معین تست‌های مربوط به آن‌ها را کار کنید. توجه داشته باشید که بدون درس خواندن به سراغ حل تمرین و تست نروید.

  • هنگام حل تمرین و تست نکات مربوط به هر کدام از آن‌ها را یادداشت‌برداری کنید تا در صورت لزوم از آن‌ها استفاده کنید.

سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی