خنده تنها راه درمان استرس

بیشترین استرس برای کودکان زمانی است که با مشکل مواجهه می‌شوند.

خنده تنها راه درمان استرس

جعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگارحوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بیشتر والدین دنیای کودک را دنیای پر از شور و نشاط و بدون هر گونه استرس و نگرانی می‌دانند.

وی افزود: والدین با فراهم کردن محیط امن، پایدار قابل اعتماد می‌توانند تا حدودی از استرس فرزندشان بکاهد.

برخی از کودکان وقتی کار نادرستی انجام می‌دهند، از خود شکایت می‌کنند و احساس شرمندگی و خجالت دارند و در نتیجه با آسیب رساندن به خود، ناراحتی خود را نشان می‌دهند.

این آسیب شناس در پایان گفت: اگر کودکان بتوانند در خانواده به راحتی درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند، از میزان اضطرابشان کاسته خواهد شد، کودکان باید تشویق شوند تا در مورد احساسات خود با والدین گفتگو کرده تا راه حل‌هایی برای مشکلاتشان پیدا کنند.

منبع :