نقش حائز اهمیت والدین در رفتار کودکان

بعضی از کودکان مشکلات رفتاری زیادی دارند، زیرا والدینشان بسیار کم به رفتارهای خوب آنان توجه می‌کنند و آنان را مورد تشویق قرار می‌دهند.

نقش حائز اهمیت والدین در رفتار کودکان

جعفر بای آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگارحوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهارکرد: یکی از دلایل بسیار مهم پرخاشگری در کودکان، یادگیری است؛ یعنی کودکی که الگوهای رفتاری پرخاشگرانه داشته‌اند، همانند الگوهای خود رفتار می‌کنند.

وی افزود: والدین باید ارتباط کلامی خود را با کودکان حفظ کنند، حتی وقتی کودک تمایلی ندارد. کودکان الگوهای ارتباطی خود را تعامل با محیط شکل می دهند.کودکان خردسال‌تر معمولا به یک شیوه بحث می‌کنند، بدون اینکه در نظر بگیرند کجا یا با که هستند، با بزرگترشدن و دورشدن از خانه، الگوهای گفتاری آنها با تبعیت از دوستان و رسانه ها تنوع می‌یابد.

این آسیب شناس در پایان گفت: پرخاشگری وکج خلقی درکودکان چنانچه با علامت های دیگر همراه باشد،می تواند نشانه ای از افسردگی باشد که در این صورت لازم است شرایط زندگی کودک تمام وکمال مورد بررسی قراربگیرد.

منبع :