ارتباط با مسیر را از دست ندهیم (1)

نکته‌ی حائز اهمیت این است که چگونه خودمان را با شرایط وفق داده و مشکل را حل کنیم تا به هدفمان برسیم.

ارتباط با مسیر را از دست ندهیم (1)

برای رسیدن به موفقیت، انتخاب مسیر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر مسیری برای خود شرایط خاصی دارد و باید با شناخت و تحقیق جلو برویم و با شرایط مختلفی روبه‌رو شویم که این شرایط گاه سخت است و گاه آسان، گاه مارپیچ است و گاه سرراست.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که چگونه خودمان را با شرایط وفق داده و مشکل را حل کنیم تا به هدفمان برسیم.

گاه تمرکز بیش از حد روی هدف باعث می‌شود مسیر راه برای‌مان بیش از حد طولانی و یکنواخت به نظر بیاید و گاهی ما را از ادامه‌ دادن دلسرد می‌کند.

اگر بتوانیم با مسیر ارتباط برقرار کنیم و هر چالشی که با آن مواجه می‌شویم به عنوان یک یادگیری و یک درس در نظر بگیریم می‌توانیم بدون دلزدگی به راهمان ادامه دهیم؛ زیرا با هر قدمی که برداشته‌ایم یادگیری‌مان افزایش یافته و پربارتر به جلو حرکت خواهیم کرد و این باعث می‌شود که احساس خوبی از طی مسیر به ما دست بدهد و ما را برای ادامه مشتاق‌تر کند.