ارتباط با مسیر را از دست ندهیم (1)

نکته‌ی حائز اهمیت این است که چگونه خودمان را با شرایط وفق داده و مشکل را حل کنیم تا به هدفمان برسیم.برای رسیدن به موفقیت، انتخاب مسیر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر مسیری برای خود شرایط خاصی دارد و باید با شناخت و تحقیق جلو برویم و با شرایط مختلفی روبه‌رو شویم که این شرایط گاه سخت است و گاه آسان، گاه مارپیچ است و گاه سرراست.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که چگونه خودمان را با شرایط وفق داده و مشکل را حل کنیم تا به هدفمان برسیم.

گاه تمرکز بیش از حد روی هدف باعث می‌شود مسیر راه برای‌مان بیش از حد طولانی و یکنواخت به نظر بیاید و گاهی ما را از ادامه‌ دادن دلسرد می‌کند.

اگر بتوانیم با مسیر ارتباط برقرار کنیم و هر چالشی که با آن مواجه می‌شویم به عنوان یک یادگیری و یک درس در نظر بگیریم می‌توانیم بدون دلزدگی به راهمان ادامه دهیم؛ زیرا با هر قدمی که برداشته‌ایم یادگیری‌مان افزایش یافته و پربارتر به جلو حرکت خواهیم کرد و این باعث می‌شود که احساس خوبی از طی مسیر به ما دست بدهد و ما را برای ادامه مشتاق‌تر کند.

همایش جمع بندی فیزیک بخش پنجم (فیزیک اتمی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی