خستگی و کاهش بازده مطالعاتی

اگر در رختخواب درس بخوانید، قطعاً مطالعه‌ی مؤثری نخواهید داشت و به‌راحتی به خواب می‌روید.

خستگی و کاهش بازده مطالعاتی

اگر در رختخواب درس بخوانید، قطعاً مطالعه‌ی مؤثری نخواهید داشت و به‌راحتی به خواب می‌روید. برای اجتناب از این عادت بد هنگام مطالعه از میز مطالعه استفاده کنید و هر وقت احساس خواب یا خستگی می‌کنید به رختخواب رفته و استراحت کنید. در صورت عدم آمادگی برای مطالعه‌ی بیش‌تر، استراحت بهترین راه است. راه رفتن، فکر کردن به خاطره‌های خوش و مطالعه‌ی آزاد هم برای رفع خستگی پیشنهاد می‌شود. برخی از دانش‌آموزان با تصورِ داشتن وقت بیش‌تر، شب‌ها دیر می‌خوابند. این مطلب به لحاظ کمی صحیح است؛ ولی بیداری آن‌ها کیفیت لازم را ندارد. دانش‌آموزی که استراحت کافی داشته است به لحاظ کیفی از دانش‌آموز خسته‌ای که بیش‌تر هم مطالعه کرده، راندمان کاری بالاتری دارد.

هنگام مطالعه به‌‌تدریج انرژی جسمی و ذهنی شما کاهش می‌یابد؛ بنابراین باید به طور متناوب استراحت کنید. اگر نمی‌توانید جلو نگرانی‌ها و مسائل خود را بگیرید، مطمئناً مطالعه‌ی مؤثری نخواهید داشت.