چگونه تعداد اشتباهات خود را در آزمون‌ها کاهش دهیم؟

یکی از راهکار‌های ساده برای پیشرفت تراز در آزمون‌ها کاهش تعداد اشتباهات است که در زیر به علل و راهکار‌های این موضوع می‌پردازیم.

یکی از راهکار‌های ساده برای پیشرفت تراز در آزمون‌ها کاهش تعداد اشتباهات است که در زیر به علل و راهکار‌های این موضوع می‌پردازیم:

1- برخی دانش‌آموزان شانسی جواب می‌دهند: این گروه از دانش‌آموزان بعد از یک یا دو آزمون درمی‌یابند که شانسی جواب دادن هیچ ثمره‌ای جز افزایش اشتباهات و افت تراز در پی خواهد داشت.

2- کسانی که جرئت نه گفتن به سؤالات شک‌دار و وقت‌گیر را ندارند: این گروه دانش‌آموزان با کمک گرفتن از روش هدف‌گذاری چندتا از 10‌تا و تکنیک ضربدر و منها که منجر به تقویت هوش هیجانی دانش‌آموز می‌شود می‌توانند در این بخش خود را تقویت کنند.

3- عدم مرور و جمع‌بندی در دو روز قبل از آزمون: همواره دانش‌آموزانی که دو روز باقی‌مانده به آزمون، مرور و جمع‌بندی نمی‌کنند، اشتباهات زیادی در آزمون‌ها خواهند داشت. یکی از ابزارهای مفید و کاربردی برای این منظور استفاده از دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری است.

4- عدم تسلط کافی و یادگیری ناقص: برای این گروه از دانش‌آموزان می‌توان به اصلاح روش مطالعه و استفاده‌ی درست از منابع اشاره کرد. هم‌چنین بهره‌گیری از کتاب اشتباهات متداول و ارزیابی آزمون‌های کانون می‌تواند یادگیری ناقص را به یادگیری کامل تبدیل کند.