چگونه تعداد اشتباهات خود را در آزمون‌ها کاهش دهیم؟

یکی از راهکار‌های ساده برای پیشرفت تراز در آزمون‌ها کاهش تعداد اشتباهات است که در زیر به علل و راهکار‌های این موضوع می‌پردازیم.

چگونه تعداد اشتباهات خود را در آزمون‌ها کاهش دهیم؟

یکی از راهکار‌های ساده برای پیشرفت تراز در آزمون‌ها کاهش تعداد اشتباهات است که در زیر به علل و راهکار‌های این موضوع می‌پردازیم:

1- برخی دانش‌آموزان شانسی جواب می‌دهند: این گروه از دانش‌آموزان بعد از یک یا دو آزمون درمی‌یابند که شانسی جواب دادن هیچ ثمره‌ای جز افزایش اشتباهات و افت تراز در پی خواهد داشت.

2- کسانی که جرئت نه گفتن به سؤالات شک‌دار و وقت‌گیر را ندارند: این گروه دانش‌آموزان با کمک گرفتن از روش هدف‌گذاری چندتا از 10‌تا و تکنیک ضربدر و منها که منجر به تقویت هوش هیجانی دانش‌آموز می‌شود می‌توانند در این بخش خود را تقویت کنند.

3- عدم مرور و جمع‌بندی در دو روز قبل از آزمون: همواره دانش‌آموزانی که دو روز باقی‌مانده به آزمون، مرور و جمع‌بندی نمی‌کنند، اشتباهات زیادی در آزمون‌ها خواهند داشت. یکی از ابزارهای مفید و کاربردی برای این منظور استفاده از دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری است.

4- عدم تسلط کافی و یادگیری ناقص: برای این گروه از دانش‌آموزان می‌توان به اصلاح روش مطالعه و استفاده‌ی درست از منابع اشاره کرد. هم‌چنین بهره‌گیری از کتاب اشتباهات متداول و ارزیابی آزمون‌های کانون می‌تواند یادگیری ناقص را به یادگیری کامل تبدیل کند.