دنیای اعداد بدون ماشین‌حساب

مطمئن باشید این گونه ذهنتان قدرتمندتر خواهد شد و با اقتدارتر عمل خواهد کرد و پیروزی را از آن شما خواهد ساخت.

دنیای اعداد بدون ماشین‌حساب

ذهن‌های‌مان را با کنار گذاشتن ماشین‌حساب‌های‌مان فعال‌تر کنیم. فرقی نمی‌کند که در چه سالی و در چه مقطعی قرار دارید و چه‌قدر در ریاضیات تبحر دارید و اعداد و ارقام را می‌شناسید. کافی است شجاعت پیشه‌ کنید و با حفظ اعتمادبه‌نفس در تمام مراحل و در تمام امتحانات، آزمون‌ها و حتی در تمرین حل کردن به خود متکی باشید و اجازه دهید اعداد و ارقام و عملیات جای خود را در زندگی مطالعاتی‌تان باز کنند. به خود اجازه دهید با اعداد و عملیات روبه‌رو شوید و دنیای آن‌ها را بشناسید.

ماشین‌حساب‌های‌مان را به کناری بگذاریم و دست به کار شویم برای رویارویی با دنیای شگفت‌انگیز اعداد و دنیای آن‌ها را بی‌واسطه و بدون ماشین‌حساب لمس کنیم.

مطمئن باشید این گونه ذهنتان قدرتمندتر خواهد شد و با اقتدارتر عمل خواهد کرد و پیروزی را از آن شما خواهد ساخت.

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری