یافته‌های جدید درباره تاثیر حرکات کششی در گرم کردن بدن

مطالعات جدید به بررسی بهترین راه برای انجام حرکات کششی برای افزایش دامنه حرکت بدن و جلوگیری از آسیب‌دیدگی پرداخته است.

یافته‌های جدید درباره تاثیر حرکات کششی در گرم کردن بدن

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT، بررسی‌های جدید تصورات 15 سال اخیر بسیاری از افراد را رد می‌کند. نتایج این تحقیقات در مجله "فیزیولوژی کاربردی، تغذیه و سوخت و ساز" منتشر شده است.

به مدت 30 سال ورزشکاران حر‌فه‌ای تصور می‌کرد‌ند که انجام حرکات کششی در حالت استراحت بدن برای افزایش انعطاف پذیری بدن مهم است و کارایی را افزایش می‌دهد و احتمال آسیب‌دیدگی‌ را کاهش می‌دهد.

در 15 سال اخیر این تصور به وجود آمد که انجام حرکات کششی ناپویا باعث ایجاد اختلال در کارایی ورزشکاران می‌شود و احتمال آسیب‌دیدگی‌ را کاهش نمی‌دهد. بنا‌بر‌این بسیاری از افراد دیگر قبل از ورزش، حرکات کششی غیر پویا را انجام ندادند.

بررسی‌های جدید نشان داده است که اگر حرکات کششی غیر پویا در یک برنامه کامل گرم کردن بدن قرار بگیرد و با حرکات هوازی همراه شود و بعد از آن ورزش اصلی پویا فعال باشد، این حرکات کششی باعث ایجاد آسیب‌دیدگی‌ نمی‌شوند و کارایی را کاهش نمی‌دهند.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: ورزشکاران حر‌فه‌ای، مربیان و متخصصان باید یافته‌های مطالعات ورزشی را ارزیابی کنند. بهتر است ورزشکاران به این مساله فکر کنند که چگونه مطالعات می‌تواند در فعالیت آنها و شرایط آنها کاربرد داشته باشد.

منبع :