نمونه ای ازجهش‌های زیاد و آزمون اعتبارسنجی

در جدول زیر نمونه ای از جهش‌های ترازی برخی دانش آموزان را مشاهده می‌نمایید . این دانش آموزان در یک آزمون مجدد در پنج شنبه‌ی پس از آزمونی که جهش زیاد داشته اند شرکت می‌نمایند .در جدول زیر نمونه ای از جهش های ترازی برخی دانش آموزان را مشاهده می نمایید . این  دانش آموزان در یک آزمون مجدد در پنج شنبه ی پس از آزمونی که جهش زیاد داشته اند شرکت می نمایند   .

 آزمون مجدد، به منظور اعتبار سنجی عملکرد برگزارمی شود و در تمام آزمون های معتبر دنیا نیزاجرا می شود .عددهایی که در جدول مشاهده می کنید دو رقم اول نمره های تراز چندنفر از دانش آموزان  است . مثلا عدد ۵۴ دورقم اول تراز ۵۴۶۷ است که برای سادگی به جای چهار رقم نمره ی تراز فقط دو رقم نخست را درج کرده ایم . تاریخ آزمون ها را در ردیف اول می بینید .ترازهای جهش یافته را با رنگ قرمز مشخص کرده ایم . 


نمونه ای ازجهش‌های زیاد  و آزمون اعتبارسنجی


همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( تست کنکور 95)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : امین اسدیان پور