نوروز 96

ویژگی‌های آزمون 4 دی متوسطه1 و دبیرستان

نکات مهم آزمون 4 دی متوسطه1 ودوم و سوم دبیرستاننکات و ویژگی های آزمون4دی متوسطه1(نهم-هشتم-هفتم) و2و3 دبیرستان

پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی