ورود به قسمت سوال‌های دام دار و پر گفتگو

چند آزمونی است در کانون قلم چی سوالات دام دار و پر گفتگو برای دانش آموزان صفحه ای جداگانه به خود اختصاص داده که خیلی از دانش آموزان با این صفحه آشنائیت زیادی ندارند

ورود به قسمت سوال‌های دام دار و پر گفتگو

 در سایت کانون  سوالات دام دار و پر گفتگو برای دانش آموزان صفحه ای جداگانه به خود اختصاص داده است و می خواهیم در مقاله ای این صفحه ی پر بازدید را توضیح دهیم:

چگونه می توانیم به این صفحه دسترسی داشته باشیم؟

1- ابتدا وارد سایت کانون می شویم

2- در منوی بالای صفحه گزینه مقطع شما را کلیک می کنیم

3- سپس رشته ی مورد نظر را انخاب نموده

4- روی گزینه ی سوالات دام دار و پرگفتگو کلیک می کنیم.

5- هم اکنون وارد صفحه ی زیر می شوید.

ورود به قسمت سوال‌های دام دار و پر گفتگو

بعد از اینکه وارد صفحه ی مهم سوالات دام دار شدید یک سری سوالات که دانش آموزان به اشتباه سوالات را غلط زده اند که به 2 دسته تقسیم می شوند:

1- سوالاتی که بالای 40% از دانش آموزان به آن اشتباه جواب داده اند(ستاره ی قرمز رنگ)

2- سوالاتی که بین 25% تا 40% دانش آموزان به آن اشتباه جواب داده اند( ستاره ی خاکستری رنگ)

حال برروی هریک از این سوالات کلیک می کنیم و تک تک مورد بررسی قرار می دهیم در این بخش صورت سوال با جواب برای شما نمایش داده خواهد شد و همچنین توضیح اینکه چند درصد در دام آموزشی افتاده اند و چگونه اشتباه کرده اند در زیر آن برای شما نمایش داده شده است.

ورود به قسمت سوال‌های دام دار و پر گفتگو


قابل توجه دانش آموزان و پشتیبان ها:

نکته ی مهم این است که بعضی از سوالات با بی دقت جواب داده می شوند برای مثال یک سری سوالات هستند که با یکبار خواندن درس می توان پاسخ داد ولی با عدم توجه به درس به سوالات پر غلط تبدیل می شوند.

توجه: سایت کانون به کسانیکه در نظرات علت اصلی این سوالات دام دار و پرگفتگو را بیان می کنند جایزه می دهد.


تهیه و تنظیم

سید سعید قره یالی