ساخت ویروس مصنوعی به کمک نانو ذرات

محققان موفق به طراحی و ساخت ویروس‌‌های مصنوعی با استفاده از نانو ذرات شدند. این ویروس‌ها را می‌توان به عنوان نانو حامل DNA مورد استفاده قرار داد.

ساخت ویروس مصنوعی به کمک نانو ذراتبه گزارش خبرنگار  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، محققان موسسه نانو زیست فناوری و زیست دارو دانشگاه آلاباما موفق به کشف یک جایگزین برای ویروس‌ها در ژن ‌درمانی شده‌اند. آنها نانو ذراتی سنتز کردند که مانند ویروس‌های مصنوعی عمل می‌کنند. این نانو ذرات می‌توانند قطعات DNA را احاطه کنند و آنها را به عنوان عوامل درمانی درون سلول آزاد کنند.

محققان بخش نانو زیست‌شناشی دانشگاه بارسلونا نیز موفق به ساخت ویروس‌های مصنوعی شدند. این ویروس‌ها در حقیقت مجموعه‌ای از پروتئین‌ها با قابلیت خودآرایی و تشکیل نانو ذراتی بوده که قطعات DNA را احاطه می‌کنند.

این نانو ذرات به داخل سلول‌ها نفوذ کرده و با شیوه‌ای کارآمد خود را به هسته می‌رسانند و قطعات DNA را در آن جا رها می‌کنند.

ژن ‌درمانی در حقیقت وارد کردن ژن‌ها به داخل ژنوم با اهداف درمانی است. این روش‌ به عناصری برای رساندن ژن‌ها به هسته نیازمند است. یکی از راه‌های انتقال ژن‌ها استفاده از یک ویروس‌ ناقل است که البته خطرناک است. به همین دلیل دانشمندان به دنبال جایگزین برای ویروس‌ها هستند.

منبع :