پیام‌های ارسال‌شده توسط بیگانگان فضایی سرانجام ردگیری شد

دانشمندان اعتقاد دارند سرچشمه سیگنال‌های رادیویی مرموز در سرتاسر کهکشان راه شیری به تمدن‌های فضایی بیگانه متعلق است.

پیام‌های ارسال‌شده توسط بیگانگان فضایی سرانجام ردگیری شدبه گزارش خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کارشناسان هنوز نتوانسته‌اند پاسخ قابل قبولی برای چرایی دریافت سیگنال‌های رمزی عجیب و غریب با منشأ نامعلوم در فضا پیدا کنند.

گفتنی است، این سیگنال‌های رادیویی غیرعادی برای حدود چند میلی ثانیه در فضا منتشر می‌شود و سپس به طور ناگهانی قطع می‌شود.

به تازگی آخرین سیگنال‌های دریافتی در مرکز تلسکوپ رادیویی در کشور استرالیا ضبط شده است.

کارشناسان و نظریه‌پردازان اعتقاد دارند این سیگنالهای مرموز که از خارج از منظومه شمسی ارسال می‌شوند می‌توانند علائمی از جانب تمدن‌های بیگانه و فضایی باشند. تاکنون تنها یازده گونه از این پالس‌های رادیویی غیرعادی در جهان ثبت شده است.

انفجار رادیویی سریع و یا به عبارتی FBRs به امواجی گفته می‌شود که به صورت موقتی و تصادفی در فضا منتشر می‌شوند و کارشناسان نمی‌دانند چه پدیده فیزیکی باعث تولید این انفجارهای کوتاه می‌شود.

اولین انفجار ردگیری شده در جهان در سال 2007 توسط تلسکوپ‌های رادیویی زمینی ردگیری شده است.

کارشناسان اعتقاد دارند دانش امروزی نمی‌تواند پاسخگوی حل چرایی وجود این سیگنال‌های مرموز باشد.

تا به حال نظریه‌های مختلفی در این خصوص مطرح شده از جمله شعله‌ور شدن ستاره‌ها، ادغام کوتوله‌های سفید، برخورد ستاره‌های نوترونی با همدیگر اما هیچ‌کدام به اثبات نرسیده‌اند.

کارشناسان سرچشمه ارسال این سیگنال‌ها را میلیاردها سال نوری دورتر از کهکشان راه شیری می‌دانند و در جدیدترین نظریه آن را متعلق به یک تمدن بیگانه فضایی می‌دانند.

منبع :