اصلاحاتی برای موفقیت

این را بدانید که عامل اصلی آشفتگی و حتی عدم موفقیت شما در آزمون همین حجم بالایی است که شما خود را درگیر آن کردید.

اصلاحاتی برای موفقیت

برای موفقیت لازم نیست همه‌ی راه‌های موجود را بروید. اگر هدف ما رسیدن به نتیجه‌ی دلخواه است باشد باید توجه داشته باشیم همواره ذهن خود را مرتب نگه داریم؛ بله، دقیقاً مثل کتابخانه‌مان باید ذهن خود را از آشفتگی دور کنیم.

ممکن است این آشفتگی نتیجه‌ی عملکرد خودتان باشد. به عنوان مثال شما می‌خواهید درس ریاضی را بخوانید. گاهی ممکن است آن‌قدر کتاب کمک‌آموزشی تهیه کنید که درنهایت حجم زیادی از مطالب ریاضی با گفتارهای مختلف و نویسندگان مختلف و سطح‌های مختلف در اختیارتان باشد.

این را بدانید که عامل اصلی آشفتگی و حتی عدم موفقیت شما در آزمون همین حجم بالایی است که شما خود را درگیر آن کردید.

نقش کتاب درسی بسیار مهم است. کتاب درسی به‌تنهایی 50% کار شماست و باید به عنوان اساس و مبنای شما باشد. اگر آن‌قدر به دنبال کتاب‌های کمک‌آموزشی بروید که کتاب درسی‌ فراموش شود، راه اشتباهی است. البته کتاب کمک‌آموزشی مانند کتاب‌های کار کانون و... که مشاور به شما پیشنهاد می‌کند کامل‌کننده‌ی کتاب درسی است. آزمون دادن و کلاس رفتن هم به همین شکل است. گاهی آن‌قدر برنامه‌ی خود را شلوغ می‌کنیم و در آزمون‌ها و کلاس‌های مختلف شرکت می‌کنیم که واقعاً نمی‌دانیم چه زمانی باید مطالعه کنیم!

آزمون‌های کانون با توجه به نکاتی که گفته شد طوری طراحی شده که یک آزمون برنامه‌ای باشد. بهترین آزمون هم آزمونی است که برنامه‌ای باشد و کار آن هموار کردن مسیر رسیدن به هدف است.

خرید کتاب