یادگیری در جلسه‌ی آزمون؛ چگونه؟

شاید بارها شنیده باشید که جلسه‌ی آزمون بهترین زمان یادگیری است. آیا تا به حال فکر کرده‌اید هنگام آزمون دادن چگونه می‌شود یاد گرفت؟

یادگیری در جلسه‌ی آزمون؛ چگونه؟

شاید بارها شنیده باشید که جلسه‌ی آزمون بهترین زمان یادگیری است. آیا تا به حال فکر کرده‌اید هنگام آزمون دادن چگونه می‌شود یاد گرفت؟ یا اصلاً قرار است چه چیزی را یاد گرفت؟

  • بعد از دو هفته درس خواندن، ذهن طی 4-3 ساعت آن مطالب را مرور می‌کند و این مرور که همان بازیابی است اولاً باعث تعمیق یادگیری و ثانیاً طبقه‌بندی مطالب می‌شود.

  • دسته‌بندی سؤالات بر اساس توانایی پاسخ‌گویی منجر به دسته‌بندی آموخته‌ها خواهد شد؛ یعنی شما یادگیری‌های ناقص و قسمت‌های فراموش‌شده را شناسایی می‌کنید.

  • توانایی در پاسخ‌گویی به سؤالات یک درس، تأییدی بر روش مطالعه‌ی آن درس است.

  • شناختن سؤالات و مباحث مهم یکی دیگر از این موارد است.

  • شما در جلسه‌ی آزمون چه چیزی می‌آموزید؟

این مقاله براساس سؤال 273 نظرخواهی دبیرستان در آزمون 22آبان نوشته شده است.