برای جبران دیر نیست

اکنون که زمان امتحانات مستمر نزدیک است به فکر باشید، اراده کنید و از همین امروز این قانون را برای خود اجرا کنید.

برای جبران دیر نیست

این فکر در ذهن برخی دانش‌آموزان وجود دارد که زمان کافی برای درس خواندن همیشه وجود دارد حتی در شب امتحان؛ اما این تفکر کاملاً غلط است؛ زیرا اگر دانش‌آموزان تمام حجم سنگین مطالب کتاب درسی را روی هم جمع کرده یا کامل نخوانند یا یاد نگیرند در زمان امتحانات با مشکل مطالعه مواجه خواهند شد.

برای همین است که در کانون به دانش‌آموزان یاد می‌دهیم از همان ابتدای سال قانون درس هر روز در همان روز را اجرا کنند و هنگام امتحانات با آمادگی کامل و جامع فقط با نگاهی اجمالی ولی دقیق و مفهومی روی مطالب درسی، آن‌ها را مرور کرده و برای امتحان آماده شوند.

اکنون که زمان امتحانات مستمر نزدیک است به فکر باشید، اراده کنید و از همین امروز این قانون را برای خود اجرا کنید. مطمئن باشید اگر بخواهید بخوانید و یاد بگیرید و موفق باشید هیچ گاه دیر نیست و به نتیجه خواهید رسید.