آزمون‌ها را به مدرسه سنجاق کنید

یکی از محاسن شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای شناسایی نقاط قوت و چالشی واقعی است.

آزمون‌ها را به مدرسه سنجاق کنید

یکی از محاسن شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای شناسایی نقاط قوت و چالشی واقعی است. درواقع دانش‌آموز با شرکت در این آزمون‌ها و پیشروی با برنامه به‌راحتی می‌تواند وضعیت خود را ارزیابی و تحلیل کند.

قطعاً نتایج این تحلیل مهم است! می‌دانید چرا؟

برای رسیدن به اهداف داشتن نقشه و برنامه لازم است. از ویژگی‌های یک برنامه‌ی موفق آن است که مدیریت زمان و اولویت‌بندی درس‌ها را مد نظر داشته باشد.

در ایام امتحانات مدرسه این دو مورد نقش اساسی دارند؛ زیرا مطالعه‌ی تمام مباحث در کنار توجه ویژه به چالش‌ها برای کسب نتیجه‌ی دلخواه لازم است و از طرفی فاکتور زمان محدودکننده است.

راه‌حل همان کارنامه‌هایی است که شما جمعه‌ها دریافت می‌کنید! درواقع شما بر اساس نتایجی که در آزمون‌ها کسب می‌کنید قسمت‌هایی از درس را که چالش دارید پیدا می‌کنید و می‌توانید در روزهای امتحان زمان بیش‌تری را روی این درس‌ها متمرکز شوید.

از طرفی شرکت در جلسه‌ی آزمون به شما مدیریت زمان را خواهد آموخت تا به جای این‌که زمان برای شما محدودیت ایجاد کند، شما زمان را تحت سلطه‌ی خود دربیاورید.