اهمیت کتاب کار

یکی از کتاب‌های تشریحی کانون که برای تمام درس‌ها وجود دارد، کتاب کار است.

اهمیت کتاب کار

یکی از کتاب‌های تشریحی کانون که برای تمام درس‌ها وجود دارد، کتاب کار است. کتاب‌های کار شامل تمرینات روزانه برای افزایش تمرین و تکرار است. این کتاب که بر اساس محتوای خود، مربوط به مرحله‌ی تثبیت مطالعه است، باید در برنامه‌ی روزانه‌ی مطالعه‌ی دانش‌آموزان قرار گیرد. یکی از ویژگی‌های مثبت این کتاب عدم وجود پاسخ‌نامه است که منطق بسیار مهمی دارد. البته سطح دشواری سؤالات نیز در این موضوع تأثیرگذار است.

در روند یادگیری اگر ذهن دچار چالش شود راندمان افزیش می‌یابد؛ یعنی ما چیزی را که سخت یاد گرفته‌ایم، به‌سادگی فراموش نمی‌کنیم.

قطعاً تدریس دبیر در کلاس و حل مثال و تمرین‌های کتاب دانش‌آموز را با مفاهیم اصلی درس آشنا کرده است. وقتی دانش‌آموز به سراغ این سؤالات می‌رود، متفاوت بودن سؤالات را متوجه می‌شود و از طرفی در صورت عدم توانایی به پاسخ دادن، با کنکاش در پی حل سؤال و یافتن پاسخ می‌رود و این دو موضوع باعث تعمیق یادگیری او می‌شود. حال آن‌که دسترسی ساده به پاسخ سؤالاتی که آسان هستند منجر به رکود دانش‌آموز خواهد شد.