به برنامه‌ی راهبردی آزمون اعتماد کامل کنید

سعی کنید هر روز که مطلب جدیدی را می‌خوانید مطالب قبلی خوانده‌شده را قبل از آن مرور کنید.

به برنامه‌ی راهبردی آزمون اعتماد کامل کنید

شاید برخی از شما دانش‌آموزان فکر کنید که برای موفقیت در آزمون‌ها، هدف این است که کل مطالب آن آزمون را تمام کنید اما هدف اصلی، خواندن مطالب با کیفیت و دقت است.

سعی کنید هر روز که مطلب جدیدی را می‌خوانید مطالب قبلی خوانده‌شده را قبل از آن مرور کنید.

اصلاً نگران این موضوع نباشید که وقت کم می‌آورید یا نتوانید همه‌ی مطالب را تمام کنید.

 مطمئن باشید که اگر به برنامه‌ی راهبردی اعتماد کنید تا زمان کنکور می‌توانید تمام مطالب را بخوانید. البته به شرط آن‌که زمان کافی برای مطالعه بگذارید و ساعات مطالعه‌ی شما زیاد باشد. این را بدانید که بودجه‌بندی آزمون طوری است که ایستگاه‌های جبرانی آن زیاد است و بیش‌تر آزمون‌ها پوششی است؛ یعنی هر مطلب 3 الی 5 بار در آزمون‌ها تکرار خواهد شد. 

خرید کتاب