در این ایستگاه توقف کنید

آزمون 20 آذر یک ایستگاه جبرانی به شمار می‌آید. شاید این نام برای‌تان جالب باشد. چرا ایستگاه جبرانی؟

در این ایستگاه توقف کنید

آزمون 20 آذر یک ایستگاه جبرانی به شمار می‌آید. شاید این نام برای‌تان جالب باشد. چرا ایستگاه جبرانی؟

اگر در برنامه‌ی راهبردی به مباحث این آزمون نگاه کنید، خواهید دید که روز جمعه مباحث کتاب از ابتدا مرور می‌شوند و این یک فرصت برای جبران است. ظاهر امر به این گونه است که ایستگاه جبرانی مختص دانش‌آموزان ضعیف و کم‌کار است. نظر شما چیست؟

من فکر می‌کنم این عقیده، اشتباه است و هر کسی با هر وضعیت درسی می‌تواند از این آزمون برای پیشرفت کمک بگیرد و تفاوت در میزان مثبت بودن نتیجه به برنامه‌ی خود دانش‌آموز بستگی دارد.

  • تمرکز روی نقاط قوت

  • تمرکز روی نقاط چالشی

  • مرور اشتباهات آزمون‌های قبل

  • تمرکز روی مطالعه‌ی تشریحی کتاب درسی

  • مرور تست‌های کارشده

  • مطالعه‌ی قسمت‌هایی که تا به حال خوانده نشده‌اند

  • تمرکز روی یادگیری‌های ناقص

  • موارد فوق کارویژه‌هایی هستند که هر کس برحسب نیاز می‌تواند با استفاده از منابع و روش‌های خاص برای بهبود وضعیت، آن‌ها را در برنامه‌ی خود قرار دهد.