دوستی ما و زمان

زمان پدیده‌ی عجیبی است. اگر رابطه‌ای دوستانه‌ای با آن برقرار کنید برگ برنده در دست شماست و موفق خواهید شد.

دوستی ما و زمان

زمان پدیده‌ی عجیبی است. اگر رابطه‌ای دوستانه‌ای با آن برقرار کنید برگ برنده در دست شماست و موفق خواهید شد. این رابطه‌ی دوستانه اصول و قاعده‌ی خاص خود را دارد. مهم‌ترین اصل، نکته‌برداری در حین مطالعه است. کسانی که از ابتدای راه نکته‌های کتاب درسی و آزمون‌ها را یادداشت کرده‌اند می‌توانند در کم‌ترین زمان ممکن همه‌ی مباحث امتحان مدرسه و آزمون را مرور کنند و زمان باقی‌مانده را به تمرین و تست بیش‌تر اختصاص دهند؛ مخصوصاً در ایام امتحانات که یک دقیقه به اندازه‌ی یک ساعت باارزش است.

اگر تا کنون این کار را انجام نداده‌اید نگران نباشید! هنوز فرصت دارید. در روزهای فرجه برای هر درسی که مطالعه می‌کنید نکته‌برداری انجام دهید و روزهای قبل از امتحان با مطالعه‌ی آن‌ها، زمان را تسخیر کنید؛ یعنی در مدت‌زمان کم‌تری نکات مهم درس را مرور کنید تا زمان کافی برای تمرین کردن داشته باشید. بگذارید چرخ زمان به میل شما بچرخد.

اصل بعدی بازیابی است. بهترین شکل یادگیری، شروع مطالعه با بازیابی است. قبل از مطالعه‌ی درس یک مجموعه سؤال از همان مباحث را انتخاب کنید و پاسخ دهید. احتیاجی نیست تعداد سؤالات زیاد باشد؛ همین که همه‌ی نکات را شامل شود کافی است. پاسخ‌های‌تان را ارزیابی کنید و بر اساس آن‌ها مباحث را برای مطالعه اولویت‌بندی کنید. قسمت‌هایی را که کاملاً فراموش کرده‌اید یا تمام پاسختان اشتباه بوده است در اولویت قرار دهید. با این کار زمان و انرژی بیش‌تری برای مباحث فراموش‌شده یا جدید خواهید داشت.

خرید کتاب