از یادگیری تا تداومِ یادگیری

از شاخه‌های مهم درخت دانش هدف‌گذاری در طول دو هفته است. یادگیری از جنسِ شناخت به واسطه‌ی درک عمیق از برنامه‌ی راهبردی.

از یادگیری تا تداومِ یادگیری

یک درختِ تنومند با برگ‌های سرسبز و میوه‌های سالم، زیبا می‌شود. ریشه و تنه‌ی این درخت با آبیاریِ مداوم مستحکم می‌شود. روزی جوانه می‌زند، شکوفا می‌شود، سایه‌بان می‌شود، برگ‌هایش پژمرده می‌شوند، شاخه‌هایش تکیه‌گاه برف‌های زمستان می‌شود. تغییر می‌کنند اما ریشه‌هایش پابرجا می‌ماند تا شروعی دوباره را تجربه کند.

ریشه‌های درختِ دانش، انگیزه، تلاش و استقامت در راه رسیدن به هدف است. انتخاب کتاب و مطالعه‌ی اصولی آن بر مبنای شروع و یک پایانِ هدفمند استقامت در برنامه‌ریزی را به دنبال خواهد داشت.

از شاخه‌های مهم درخت دانش هدف‌گذاری در طول دو هفته است. یادگیری از جنسِ شناخت به واسطه‌ی درک عمیق از برنامه‌ی راهبردی.

جوانه‌های این شاخه از جنس برگ‌هایی است که با خواندن خط به خط آن عطرِ یادگیری را در فضای هر آزمونی پخش می‌کند.

یک یادگیریِ عمیق و کامل بدون شاخ و برگ‌های زائد.

از شاخه‌های دیگر و مهم درخت دانش تمرین است. تداوم یادگیریِ به منزله‌ی سرآغاز یک یادگیریِ دیگر به نام آزمون‌های برنامه‌ای.

حل تمرین از بخش خودآزمایی کتاب و سؤالات پرتکرار کانون، یک فرایند آماده‌سازی برای امتحانات نیم‌سال اول است. موفقیت در امتحانات مستمر مستلزم تمرین مداوم است. این حاصل تجربه‌ی چندساله‌‌‌ی شما در کانون است.

از شاخه‌های دیگر درخت دانش، حضور منظم در آزمون‌هاست.

حضور با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده، حضوری قدرتمند و شجاعانه با هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا.

این از اصول همیشگی برنامه‌ای‌‌تان در طول مدت حضورتان در کانون بوده است. آزمون روزهای جمعه تداوم یادگیری است.

از یادگیریِ مطالب در کلاس درس و حل تمرین و تست در خانه تا تداوم یادگیری با حضور در آزمون‌ها.

گاهی در آزمون‌ها هدف‌گذاری‌های‌تان مورد هجوم دام‌های سؤال قرار می‌گیرد؛ اما همین یادگیری تکیه‌گاه و التیام در روزها و شب‌های زمستانه‌تان می‌شود. جمع‌آوری مجموعه‌ای از ارزشمندترین سؤالات که ضعف آن از مطالعه‌ی خوب اما گاهی ناقص نشئت گرفته، زمینه‌ساز شکوفایی نبوغ فکری‌تان در دوران امتحانات مدرسه خواهد بود. خلاصه‌برداری‌هایی که از اول سال تا کنون داشته‌اید در شب امتحان نویدِ یک اتفاقی زیبا می‌دهد. کسب نمره‌هایی درخشان برای یک معدلِ خیلی خوب، تجربه‌ای شیرین با شروع نیم‌سال دوم، که آغازی مهم‌تر است خواهد بود.

خرید کتاب