جمعه از زیباترین روزهای من است

جمعه از زیباترین روزهای من است؛ روزی که یاد گرفتن را در یک روز تعطیل تجربه می‌کنم؛ طبق برنامه‌ای که ترسیم کرده‌ام مشتاقانه به استقبال این روز می‌روم.

جمعه از زیباترین روزهای من است

جمعه از زیباترین روزهای من است؛ روزی که یاد گرفتن را در یک روز تعطیل تجربه می‌کنم؛ طبق برنامه‌ای که ترسیم کرده‌ام مشتاقانه به استقبال این روز می‌روم. من جمعه را دوست دارم و نمی‌خواهم بدون هدف این روز قشنگ سپری شود. هدفِ من یادگیری است. من برای یادگیری، مرور می‌کنم آن‌چه را یاد گرفتم و برای شروع با دقت سؤالات را می‌خوانم. هدف‌گذاری من از 55 سؤال، آگاهانه و واقع‌بینانه است. چون می‌دانم که در آزمون تیزهوشان پاسخِ صحیح دادن به تمام سؤالات ممکن نخواهد بود. من به سراغِ ممکن‌ها می‌روم؛ یعنی پاسخ دادن به سؤالاتی که وقت‌گیر نیستند و زمان زیادی را از آزمون صرفِ خود نمی‌کنند. سؤالات مهم برای من واضح و روشن هستند؛ چون خط به خط کتاب‌هایم را با اشتیاق و علاقه می‌خوانم.

من در روز جمعه هدف‌گذاری را یاد می‌گیرم. یاد می‌گیرم که با هر پاسخ اشتباه روزنه‌ای برای رسیدن به موفقیت در روزها و آدینه‌های بعدی پیدا می‌شود.

نتیجه‌ی آموخته‌هایم در طول دو هفته‌ای که با دقت و جدیّت درس خوانده‌ام، موفقیت آزمون جمعه است. من برای موفقیت در امتحانات مدرسه از روزهایی که سپری شد الگوبرداری می‌کنم. یک الگوی مفید از برنامه‌ریزی شخصیِ خودم و تجربه‌ای که کسب کردم.

جمعه از زیباترین روزهای من است.