ساز کوک کنکور یا فالش‌خوانی؟

اگر فقط چند نت در جای خود ادا نشوند، حس خوبی را القا نخواهند کرد و کافی است این چیدمان جابه‌جا شود تا نوای خوش‌آهنگ شما بازایستد.

ساز کوک کنکور یا فالش‌خوانی؟

دو، ر، می، فا، سل، لا، سی، دو، دو، دو، سی، سی، لا، می، ر، ...

گفتم: «حالا جای نت‌ها را جابه‌جا کن». با تعجب نگاهم کرد و گفت نمی‌شود. جمله‌ام را تکرار کردم و در پی آن صدای ناهنجاری، متفاوت از صوت آهنگینی که قبلاً نواخته بود حاصل شد.

گفتم: «حکایت درس خواندن بعضی‌ها، حکایت جابه‌جا شدن نت‌های موسیقی است. این‌که می‌پرسی چرا با وجود مطالعه، نتیجه نمی‌گیرم داستان جابه‌جایی نت‌های کنکور است. مطالعه طبق برنامه‌ی آزمون‌ها، تمرین و تست از سؤالات استاندارد و منابع مهندسی‌شده، ارزیابی کامل پس از هر آزمون، استمرار در مطالعه و رفع ایرادها و تکامل مهارت‌های فراشناختی در حیطه‌های یادگیری، هر کدام نت‌های کنکور امسال هستند. باید روی پارامترهای مختلف و تعادل‌ها تمرکز کنی تا به‌تدریج ساز پیشرفتت کوک شود.»

لبخندی زد و شروع کرد به کوک کردن ساز.

نت‌های موسیقی را حتماً می‌شناسید. هر کدام وزن و نقش خاصی را در قطعات موسیقی بازی می‌کنند. حال اگر نتی جابه‌جا شود یا از قلم بیفتد در  اصطلاح فالش گفته می‌شود. جالب است بدانید که اگر در زیباترین قطعات موسیقی که احتمالاً از آن‌ها خاطرات زیادی هم دارید، اگر فقط چند نت در جای خود ادا نشوند، حس خوبی را القا نخواهند کرد و کافی است این چیدمان جابه‌جا شود تا نوای خوش‌آهنگ شما بازایستد.

فالش ننوازید و نت‌های کنکور را به جای خود به کار ببندید.

ساز کنکورتان کوک!

خرید کتاب