کدام گزینه صحیح است؟ بازیابی یا بازخوانی؟

این راز دانش‌آموزانی است که در زمان کم با کیفیت زیاد مطالعه می‌کنند و با تلاش هوشمندانه بازدهی بهتری از رقبای دیگر خود دارند.

کدام گزینه صحیح است؟ بازیابی یا بازخوانی؟

شاید بعضی از دانش‌آموزان را دیده باشید که در مدیریت زمان و تسلط کامل بر مباحث هر آزمون از دوستان دیگرشان یک گام جلوتر باشند و این سؤال ذهن را مشغول کند که آن‌ها چگونه می‌توانند با این حجم مطالب یادگیری خود را کامل کنند؟ قبل از پاسخ به این سؤال توجه شما را به مطلب زیر جلب می‌کنم.

دو جمله وجود دارد که دوست دارم دانش‌آموزان اندکی در مورد آن‌ها فکر کنند و تفاوت این دو جمله را پیدا کنند:

x کار را درست انجام بده.

þ کار درست را انجام بده.

دانش‌آموزان کوشا و هوشمند به جای بازخوانی و دوباره‌خوانی کامل کتاب‌ها (آن‌هایی که کار را درست انجام می‌دهند درواقع دوباره‌خوانی را بادقت و درست انجام می‌دهند) سعی می‌کنند از طریق بازیابی (کار درست را انجام می‌دهند یعنی از بین کارها اولویت‌ها را در نظر می‌گیرند و کارهایی را که بازدهی بیش‌تری دارند انجام می‌دهند) به فهم مطالب می‌پردازند.

بازیابی به صورت بسیار ساده یعنی شما هنگام مطالعه‌ی درس‌ها بعد از یک مبحث کتاب را ببندید و سعی کنید به زبان خود مطلب را برای دیگران توضیح دهید و نکات کلیدی را یادداشت کنید. در آزمون‌ها نیز بعد از آزمون از تکنیک «ف، ش، ن، م» استفاده کنید تا خالق یک کتاب ارزنده باشید که در روزهایی که قصد مرور دارید بتوانید از طریق بازیابی کار درست را انجام دهید.

این راز دانش‌آموزانی است که در زمان کم با کیفیت زیاد مطالعه می‌کنند و با تلاش هوشمندانه بازدهی بهتری از رقبای دیگر خود دارند.