یک الگوی پیشنهادی برای مرور فاصله‌دار

شیوه‌ی مرور با فاصله، به‌مراتب از مرور متراکم مؤثرتر است.

یک الگوی پیشنهادی برای مرور فاصله‌دار

اولین مرور: حین مطالعه

 • یادداشت‌برداری، پرسش، توضیح درس برای خود، خط کشیدن زیر کلمات و جملات، حاشیه‌نویسی و پاسخ دادن به پرسش‌های متن کتاب درسی

دومین مرور: 24 ساعت پس از خواندن درس یا تدریس در کلاس

 • بازخوانی کامل درس خوانده‌شده و جزوه‌ی آن

 • حل تمرین‌های تشریحی و تست‌های آن درس

 • مرور ذهنی آن‌چه در طول روز خوانده‌ایم قبل از خوابیدن

سومین مرور: یک هفته‌ی بعد

 • بازخوانی کامل درس و جزوه

 • حل تمرینات اشکال‌دار قبلی

 • علامت زدن قسمت‌های فراموش‌شده

 • حل بخش دیگری از تمرینات باقی‌مانده

چهارمین مرور: دو هفته‌ی بعد

 • مرور یادداشت‌ها و خلاصه‌ی درس‌ها

 • حل تمرینات اشکال‌دار قبلی

 • علامت زدن قسمت‌های فراموش‌شده‌ی جدید

 • مرور قسمت‌های فراموش‌شده‌ی قبلی

 • حل بخش دیگری از تمرینات باقی‌مانده

پنجمین مرور: یک ماه بعد

 • مرور یادداشت‌ها و خلاصه‌ی درس‌ها

 • حل تمرینات اشکال‌دار قبلی

 • مرور قسمت‌های فراموش‌شده‌ی قبلی و مطالب فرّار

ششمین مرور: سه ماه بعد

 • بازخوانی کامل درس

بدین ترتیب و با این تکرارهای منظم، مانع فراموشی مطالب در مدت طولانی می‌شویم. این الگو نشان می‌دهد همان طور که یاد گرفتن محتاج زمان است، یادآوری و تازه نگه داشتن ذهن از مطلب خوانده‌شده هم به زمان نیاز دارد.

شیوه‌ی مرور با فاصله، به‌مراتب از مرور متراکم مؤثرتر است. با این مرور حتی اگر فراموشی هم روی دهد، شما تنها با یک نگاه و یادآوری، آن را به خاطر خواهید آورد و نیاز به یادگیری مجدد نخواهید داشت.