امتحان عالی و چند از 10 پایین

هر فردی هر مطلبی را هر چه‌قدر که خوب و عمیق مطالعه کرده باشد، برای آزمون باید مرور مختصری بر آن داشته باشد.

امتحان عالی و چند از 10 پایین

هر فردی هر مطلبی را هر چه‌قدر که خوب و عمیق مطالعه کرده باشد، برای آزمون باید مرور مختصری بر آن داشته باشد.

این‌که شما درسی را در هفته‌ی غیر آزمونی امتحان دادید و نمره‌ی کامل کسب کردید، نمی‌تواند دلیلی باشد برای این موضوع که چند از 10 بالایی در آزمون داشته باشید.

از طرفی چون اطلاعات ناقصی از آن مباحث در ذهن دارید و برای امتحان مدرسه تلاش زیادی کرده‌اید، می‌خواهید به همه‌ی سؤالات پاسخ دهید که نتیجه‌ی آن افزایش تعداد غلط‌هاست؛ بنابراین برای درسی که آن را مرور نکرده‌اید چند از 10 بالایی در نظر نگیرید. فراموش نکنید که فصل امتحانات فصل رقابت است. کار اصولی همان هدف‌گذاری منطقی است.