بیش‌تر درس خواندن

در این روزهای طلایی حساب‌شده عمل کنید.

بیش‌تر درس خواندن

این روزها حواستان را جمع کنید. با توجه به امتحانات نیم‌سال اول طبیعتاً ساعت مطالعه‌تان بیش‌تر خواهد شد؛ اما بیش‌تر درس خواندن به منزله‌ی پاسخ‌های درست بیش‌تر نیست، بلکه به منزله‌ی بهتر پاسخ دادن است. باید کیفیت آزمون و پاسخ‌گویی به سؤالات را بالا ببرید. ممکن است این کیفیت باعث شود تعداد سؤالات کم‌تری را پاسخ دهید ولی درنهایت باعث بهتر شدن رتبه و ترازتان خواهد شد.

سعی کنید تعداد غلط‌‌ها و دام‌های آموزشی را کنترل کنید. آن‌ها را بررسی کرده و علت اشتباه را پیدا کنید. در این بازه‌ی زمانی شما تقریباً همه‌ی درس‌های‌تان را مطالعه می‌کنید؛ پس لازم است هدف‌گذاری‌های‌تان را تغییر دهید. برای آزمون بعد هدف‌گذاری کنید که پاسخ‌های غلط و سؤالاتی را که در دام آموزشی افتاده‌اید 3 تا کم‌تر کنید. این کار با ارزیابی آزمون گذشته و یافتن علت پاسخ‌های اشتباه ممکن می‌شود.

در این روزهای طلایی حساب‌شده عمل کنید.