چگونه یاد بگیریم؟

برای موفقیت در هر آزمونی از جمله امتحانات مدرسه، کنکورو... باید بتوانید آموخته‌های خود را حفظ کنید؛ بنابراین باید مهارت چگونه آموختن را کسب کنید.

چگونه یاد بگیریم؟

برای موفقیت در هر آزمونی از جمله امتحانات مدرسه، کنکورو... باید بتوانید آموخته‌های خود را حفظ کنید؛ بنابراین باید مهارت چگونه آموختن را کسب کنید. کسب این مهارت با رعایت موارد زیر میسر خواهد شد:

  • سعی کنید روش درستی برای مطالعه داشته باشید تا مطالعه‌تان فعال بوده و بدون اتلاف وقت بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید.

  • هنگام مطالعه ساعات مطالعه‌تان را ملاک قرار ندهید. مثلاً نگویید چون دو ساعت ریاضی خواندم برای امروز خواندن درس ریاضی کافی است! سعی کنید پس از مطالعه‌ی مبحث مورد نظر به ارزیابی خود بپردازید تا مطمئن شوید که مبحث مورد نظر را به طور کامل فرا گرفته‌اید.

  • برای این‌که آموخته‌های‌تان در ذهن تثبیت شود باید مرور و تمرین و تکرار بیش‌تری داشته باشید تا بازده مطالعه‌تان افزایش یابد.

  • شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون بهترین گزینه برای ارزیابی آموخته‌های‌تان است تا به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرید و در صورت لزوم در جهت تقویت و تثبیت هر کدام از آن‌ها برآیید.