کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 7 پاسخ- 18 آذر 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 7 پاسخ- 18 آذر 94

یک سؤال، 7 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


آیا تعادل مطالعاتی یک فارغ‌التحصیل با یک دانش‌آموز متفاوت است؟

پاسخ 1- حتماً متفاوت است. در بسیاری از موارد برای یک فارغ‌التحصیل دیگر نیاز چندانی به مطالعه‌ی عمیق و مفهومی درس وجود ندارد و او باید بیش‌تر به سمت تستی کار کردن و رفع اشکال برود. در حالی که دانش‌آموز برای اولین بار است که با قسمت عمده‌ای از درس‌ها (درس‌های پیش) مواجه می‌شود و بدون مطالعه‌ی مفهومی رفتن به سراغ تست و رفع اشکال هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

حسن ایزدی

پاسخ 2- در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ اما فارغ‌التحصیلان به دلیل این‌که به مدرسه نمی‌روند می‌توانند از وقت خود برای درس‌های پایه استفاده‌ی بیش‌تری ببرند در حالی که دانش‌آموزان در چند روزی که به مدرسه می‌روند بیش‌تر تمرکزشان باید روی درس‌های سال چهارم باشد و در روزهای غیر مدرسه با اولویت درس پایه مطالعه کنند. البته بهتر است فارغ‌التحصیلان برای جلوگیری از آشفتگی در برنامه‌ریزی از برنامه‌ی سال چهارم سال‌های قبل خودشان استفاده کنند.

سیدمحمدحسینی

پاسخ 3- تعادل مطالعاتی یک مفهوم عمومی است که دربرگیرنده‌ی تعادل‌های جزئی‌تری همچون: تعادل در بازخوانی و بازیابی، تشریحی و تستی، نقاط قوت و ضعف، اختصاصی و عمومی و... است. این اجزا در کنار هم تعادل مطالعاتی یعنی زیربنای موفقیت در کیفیت مطالعه را ایجاد می‌کنند. اصلی‌ترین عامل در تمایز فارغ‌التحصیلان از سایر داوطلبان، زمانِ بیش‌تری است که فارغ‌التحصیلان برای مطالعه در منزل در اختیار دارند؛ چیزی شبیه به اصل انبساط زمانی در فیزیک مدرن. اصل ثابتی همچون تعادل مطالعاتی برای فارغ‌التحصیلان در گستره‌ی زمانی بیش‌تری تکرار و تداوم می‌یابد.

حسام زینی لشکاجانی

پاسخ 4- کاملاً وابسته به شرایط شماست. به کارنامه‌ی پنج نوع درس خود رجوع کنید و تعادل و تناسب مورد نیاز بین نقاط قوت پایدار، نقاط قوت و ضعف را دریابید. سپس نقاط قوت و ضعف خود را در روش‌های مطالعه کشف کنید: این‌که در هر درس چگونه مطالعه می‌کنید و میزان تمرین یا تست شما در آن چه‌قدر است. سپس بسته به این‌که دانش‌آموز هستید یا فارغ‌التحصیل و ساعاتی که به این درس‌ها اختصاص می‌دهید، استراتژی خود را مشخص کنید.

سیدبهادر جبلی

پاسخ 5- دانش آموز به صـورت کلـی هر روز یـک نیـم‌روز در مدرسـه بـا درس‌های پیش‌دانشگاهی سروکار دارد و مطمئناً بعـد از مدرسه وقـت کم‌تـری بـرای مـطـالعـه‌ی درس‌های پیش‌دانشگاهی نیـاز دارد و می‌تواند درس‌های پایـه را هـم بخواند. وقتی دانش‌آموز یک نیم‌روز را با مدرسه باشد پس پیش‌دانشگاهی را هـم بـه صورت متعادل و هم‌زمان کار می‌کند و در بقیه‌ی روز می‌تواند درس‌های پایه را هـم مطالعـه کند به شرط آن‌که به مدرسه اهمیـت داده و در کـلاس درس یادگیـری داشتـه باشد. دانش‌آموز همیشه کم‌تر از یـک فارغ‌التحصیل مطالعـه می‌کند و دلیل اصلی موفقیت او هم رفتن به مدرسه است.

مجید شفیعی

پاسخ 6- تعادل هر شخص مخصوص خود اوست؛ یعنی تمام دانش‌آموزان تعادل مطالعاتی مشابه به هم ندارند. تعادل مطالعاتی هر کس به برنامه‌ی درسی مدرسه، کلاس‌هایی که شرکت می‌کند، توانایی او در یادگیری در درس‌های مختلف، پایه‌ی درسی او در درس‌های متفاوت در سال‌های قبل و هم‌چنین انگیزه و اراده‌ی او بستگی دارد. شما باید تعادل‌های مطالعاتی خودتان را بشناسید و سعی کنید آن‌ها را بهبود ببخشید.

محمد کتابدار

پاسخ 7- فارغ‌التحصیل موفق، کسی است که برنامه‌ی خود را به برنامه‌ی دانش‌آموزان سنجاق کند و به تصور فارغ‌التحصیل بودن و وقت زیاد داشتن، کارهای پراکنده انجام ندهد. چند تعادل تستی و تشریحی، پیش و پایه و عمومی و اختصاصی، تعادل‌های مهم مطالعاتی برای دو گروه دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل هستند که باید به‌درستی رعایت شوند. چه‌بسا پایبندی فارغ‌التحصیل به رعایت تعادل‌ها باید بیش‌تر باشد؛ زیرا وقت بیش‌تری برای مطالعه در اختیار دارد.

سارا شفافی