سرطان برای قلب خطرزاست

تحقیقات دانشمندان بیمارستان سلطنتی برومپتون در لندن حاکی از آن است که سرطان تنها یک قاتل نبوده، بلکه قلب را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

سرطان برای قلب خطرزاست

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، محققان می‌گویند که این یافته‌ها، این احتمال را که خود سرطان و نه داروهای درمان کننده آن می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر عملکرد قلب داشته باشد، افزایش داده است.

به گفته آن‌ها، این پژوهش در مقیاس کوچک انجام شده و به تحقیقات بیشتری برای بررسی این ارتباط نیاز است. اگر این امر تائید شود، می‌تواند در آینده روش درمانی بیماران سرطانی را به منظور حفاظت از سلامت قلب آن‌ها تغییر دهد.

این پژوهش در نشست تصویربرداری EuroEcho2015 در سویل ارائه شده است.

منبع :