محمد حسن‌پور: آزمونک شیمی 3- آمادگی برای 20 آذرماه

آزمونک زیر برای آمادگی شما در درس شیمی 3 آزمون 20 آذر تهیه شده است.سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس شیمی ،  آزمون 20 آذر ماه تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

موفق باشید

                                                     طراح: محمد حسن‌پور